Skip to main content

Xin Đón Chào!

Hệ thống Trường Công Lập Quận Baltimore (BCPS) là khu học chánh lớn thứ ba ở Maryland với hơn 115,000 học sinh trong 175 trường học, chương trình và trung tâm.  Để tìm thông tin về trường học của con bạn, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm trường học và trang web của trường học.

Cập nhật

Học Tập Ảo

Học sinh, đăng nhập vào BCPS One để được hướng dẫn.

Những Bửa Ăn và Đăng ký trường học

Hô trợ Ky thuật

Hỗ trợ truy cập ngôn ngữ

 • Hỗ trợ ngôn ngữ qua điện thoại
 • Dịch vụ phiên dịch
 • Thư thoại của Liên lạc viên cho Trường học Gia đình của ESOL

Internet Miễn Phí

XemDự Thảo của Kế Hoạch Mở Cửa Trở Lại

 • Hướng dẫn trực tiếp từ giáo viên
 • Các bài học với đầy đủ lớp học
 • Học tập tình cảm xã hội
 • Hướng dẫn nhóm nhỏ nếu cần
 • Thực hành độc lập
 • Nghệ thuật, Thể dục, Âm nhạc và Thư viện (tiểu học)
 • Hỗ trợ cá nhân từ cố vấn học đường
 • Nghỉ giải lao

Thăm viếng BCPS theo lịch hẹn

Sức khỏe và sự an toàn
Đường dây khẩn cấp COVID-19 của Quận Baltimore: 410-887-3816
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh
Chính Phủ của Quận Baltimore: các trường hợp, yêu cầu, xét nghiệm miễn phí, đường dây khẩn cấp và tài nguyên thực phẩm *Cách dịch các trang web tiếng Anh
Bộ Y Tế Maryland *Cách dịch các trang web tiếng Anh

Thẻ báo cáo và thẻ báo cáo tiến độ

Tiền học đường Khối
Tiền Mẫu giáo Khối Trường
Mẫu giáo Khối Trường Công
Hiểu biết về thẻ báo cáo tiến độ Thời thơ ấu của Con bạn
Thẻ báo cáo trường tiểu học, lớp 1-3
Thẻ báo cáo trường tiểu học, lớp 4-5
Hiểu biết về thẻ báo cáo của con bạn trong trường tiểu học
Phiếu liên lạc trung học cơ sở
Phiếu liên lạc trung học phổ thông
Các Chỉ số Về Kỹ năng và Ứng xử

Quick Links

Lịch của BCPS *Cách dịch các trang web tiếng Anh
Văn Phòng ESOL
Văn phòng ESOL cung cấp hướng dẫn về tiếng Anh cho Người nói các Ngôn ngữ Khác ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. *Cách dịch các trang web tiếng Anh

Trung Tâm Chào Mừng ESOL

Trung Tâm Chào Mừng ESOL xem xét những học sinh đang chiếm ưu thế trong một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.  Nếu bạn là người mới đến quận và con của bạn nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, bạn có thể cần phải đến Trung Tâm Chào Mừng trước khi ghi danh vào trường.

Dịch Vụ Thông Dịch và Liên Lạc Viên cho Song Ngữ Trường Học Gia đình

Liên lạc viên cho Song ngữ Trường học Gia đình làm việc với các gia đình mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.  Vui lòng truy cập trang web Tiếp Cận Gia Đình Quốc Tế.

BCPS cung cấp dịch vụ thông dịch tại chỗ cho các trường học và văn phòng bằng 30 ngôn ngữ / thổ ngữ. Để biết thông tin liên hệ, vui lòng truy cập trang web Dịch Vụ Phiên Dịch.

BCPS One

BCPS One là một hệ sinh thái kỹ thuật số có sẵn mọi lúc, mọi nơi cho tất cả nhân viên BCPS, nhà giáo dục, học sinh và phụ huynh. BCPS One hỗ trợ việc dạy và học bằng cách cung cấp cho người dùng cơ hội tham gia vào quá trình giáo dục thông qua quyền truy cập vào các công cụ, tài nguyên trực tuyến và sự tiến bộ của học sinh.

Contact BCPS

Baltimore County Public Schools
6901 Charles Street
Towson, Maryland 21204
443-809-4554

Report Fraud, Waste, or Abuse

Contact Leadership

Darryl L. Williams, Ed.D.
Superintendent

E-mail Dr. Williams

Follow @BCPS_Sup

©2020 Baltimore County Public Schools. All rights reserved.

Contact BCPS

twitter facebook Instagram Vimeo flickr BCPS Now Mobile App RSS Feeds BCPS Blog

Team BCPS Newsletter
Baltimore County Public Schools
6901 Charles Street
Towson, Maryland 21204
443-809-4554

Report Fraud, Waste, or Abuse

Darryl L. Williams, Ed.D.
Superintendent

E-mail Dr. Williams

Follow @BCPS_Sup

Site Map | Accessibility

©2020 Baltimore County Public Schools. All rights reserved.