Skip to main content

स्वागतम् !

बाल्टीमोर काउण्टी पब्लिक स्कूल्स (BCPS) मेरील्यान्डमा 175 विद्यालय, कार्यक्रम र केन्द्रहरूमा 115,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू भएको तेस्रो ठूलो स्कूल डिस्ट्रिक्ट हो। तपाईंको बच्चाको स्कूलको बारेमा जानकारी फेला पार्न, विद्यालय र विद्यालयको वेबसाइट फेला पार्न विद्यालय खोज उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। 

अपडेट

 • बाल स्याहार
 • विद्यार्थी र कर्मचारीको पुन: प्रवेशको समयरेखा

भर्चुअल अध्ययन

विद्यार्थीहरू, निर्देशनका लागि BCPS मा लगइन हुनुपर्छ

खानाहरू र विद्यालयमा भर्ना हुने

प्रविधि सहायता

भाषा पहुँच सहायता

 • फोनद्धारा भाषा सहायता
 • दोभाषे सेवा
 • ESOL पारिवारिक विद्यालयको लिसन भ्वाइसमेल

नि:शुल्क इन्टरनेट

मस्यौदा फि 2020 को िाब्ि पुन: खोल्ने योजना

 • शिक्षकको लाइभ निर्देशन
 • पूर्ण कक्षामा भएका पाठहरू
 • सामाजिक-भावनात्मक अध्ययन
 • आवश्यकता अनुसार सानो सामूहिक कार्य
 • स्वतन्त्र अभ्यास
 • कला, PE, सङ्गीत र लाइब्रेरी (इलिमेन्टरी)
 • विद्यालय परामर्शदाताबाट व्यक्तिगत सहायता
 • विश्रामहरू

अपोइन्टमेन्टहरूद्वारा BCPS मा जाने

स्वास्थ्य तथा सुरक्षा
अङ्ग्रेजी वेबसाइटहरू कसरी अनुवाद गर्ने
बाल्टिमोर काउण्टी COVID-19 हटलाइन: 410-887-3816
रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रहरू
बाल्टिमोर काउण्टी सरकार: मामिलाहरू, आवश्यकताहरू, निःशुल्क जाँच, हटलाइन र खाद्य संसाधनहरू
मेरिल्याण्ड स्वास्थ्य विभाग

रिपोर्ट कार्ड र प्रगति रिपोर्टहरू

द्रुत लिङ्कहरू

 • BCPS को क्यालेण्डर

 • ESOL कार्यालयले इलेमेन्टरी, मिडल र हाइ स्कूल स्तरका अन्य भाषा बोल्नेहरूलाई अंग्रेजीमा निर्देशन उपलब्ध गराउँछ। 

 • ESOL Welcome Center ले अंग्रेजी बाहेकका भाषामा डोमिनेट भएका विद्यार्थीहरूलाई मूल्याङ्कन गर्छ।  यदि तपाईं काउण्टीमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईंको बच्चा अंग्रेजी बाहेक अर्को भाषा बोल्नुहुन्छ भने, तपाईं भर्ना हुनुभन्दा अघि Welcoming Center मा जान आवश्यक पर्न सक्छ।  

द्विभाषिक फेमिली स्कूल लिसन र दोभाषे सेवाहरू (Bilingual Family School Liaisons and Interpretation Services)

द्विभाषिक फेमिली स्कूल लिसनले अंग्रेजी दोस्रो भाषा भएका परिवारहरूका लागि काम गर्छ।  कृपया अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक पहुँच वेबपृष्ठमा जानुहोस्।  

BCPS ले विद्यालय र कार्यालयहरूलाई 30 वटा भाषा/देसी भाषामा अन साइट दोभाषे सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ।  सम्पर्क जानकारीका लागि कृपया दोभाषे सेवाहरू वेबपृष्ठमा जानुहोस्।

BCPS One

BCPS One भनेको BCPS सबै कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई कुनै पनि समयमा उपलब्ध हुने डिजिटल इकोसिस्टम हो। BCPS One ले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन उपकरणहरू, स्रोत र विद्यार्थीको प्रगतिमार्फत शैक्षिक प्रक्रियामा संलग्न हुन अवसर उपलब्ध गराएर शिक्षण र सिकाईमा सहायता गर्छ।

Contact BCPS

Baltimore County Public Schools
6901 Charles Street
Towson, Maryland 21204
443-809-4554

Report Fraud, Waste, or Abuse

Contact Leadership

Darryl L. Williams, Ed.D.
Superintendent

E-mail Dr. Williams

Follow @BCPS_Sup

©2020 Baltimore County Public Schools. All rights reserved.

Contact BCPS

twitter facebook Instagram Vimeo flickr BCPS Now Mobile App RSS Feeds BCPS Blog

Team BCPS Newsletter
Baltimore County Public Schools
6901 Charles Street
Towson, Maryland 21204
443-809-4554

Report Fraud, Waste, or Abuse

Darryl L. Williams, Ed.D.
Superintendent

E-mail Dr. Williams

Follow @BCPS_Sup

Site Map | Accessibility

©2020 Baltimore County Public Schools. All rights reserved.